Etiketter

, , ,

Den här veckan jobbar jag på hur jag kommunicerar med patienter. Det är väldigt roligt, spännande, lärorikt och utmanande. Och jätte tungt. I slutet av dagen sitter vi alla med mosiga huvuden och längtar efter en skön säng.

Jag är inte en person med stor naturlig auktoritet. Jag kliver inte in i ett rum och dominerar, ofta märks jag inte ens. Det ligger inte i min natur. Jag upplevs ofta som mjuk och empatisk. Det är jag glad över, för det tycker jag är bra egenskaper. Ibland smickrar jag mig med att tänka att jag är lite som min mormor. I går kväll somnade jag som en lycklig kandidat med känslan att jag är lite som hon. Vad gäller empati och att inte vara fördomsfull eller dömande är hon min stora idol. Min mormor är en stark och envis kvinna, hon kan konsten att vara mjuk utan att vara vek.

I dag fick jag dock visa upp min pondus. Jag kommer nog aldrig att bli riktigt auktoritär i mina möten med patienter. Det hamnar för långt ifrån hur jag är, i alla fall i dag. Och det är inte heller mitt mål. Men pondus kan innebära så mycket mer. Och det kändes fantastiskt skönt att få feedback på att jag kan visa pondus när jag är precis som jag är!

//

This week I’m working on how I communicate with patients. It’s exciting, educational and challenging. And very strenuous. At the end of the day we all sit with mushy heads and a crave for a comfortable bed.

I am not a person of great natural authority. I do not step into a room and dominate, I’m often not noticed in a crowd. It is not in my nature. I am often perceived as soft and empathetic. Which makes me glad, because I think that’s good qualities. Sometimes I flatter myself to think that I’m a bit like my grandmother. Last night I fell asleep as a happy medical student with the feeling that I’m a bit like her. When it comes to empathy, and not to be prejudiced or judgmental, she’s my idol. My grandmother is a strong and stubborn woman, she knows how to be soft without being weak.

Today, however, I got the opportunity to show my authority, in my way. I will probably never be quite authoritarian in my meetings with patients, and that’s not my goal. But it felt amazing to get feedback that I can show authority when I am just as I am!